Isfakler

Lengst brenntid - minst svovelutvikling

Sikkerhet rundt isfakler
og hvordan de brukes

Vårt hovedfokus er sikkerheten til våre kunder. Vi leverer kun produkter av høy kvalitet som er kvalitetssikret i en rekke ulike stadier for å tilfredsstille våre kunder.

Med et bredt spekter av produkter sammen med vår mangeårige kompetanse innen vårt virkeområde, er vi ledende i Sverige på vår nisje.

Vi leverer konsepter og produkter til noen av Norges ledende restauranter, nattklubber, barer, hoteller, arrangementer, konserter og festivaler.

TF01L isfakkel.no

Isfaklene er spesialdesignet for å avgi en trygg og ikke-giftig flamme når de antennes og har følgende egenskaper

 • Kan brukes til innendørs bruk
 • Avgir minimalt med røyk ved bruk
 • Avgir minimal duft når den er i bruk
 • Valg av brenntid
 • Valg av flammefarge (gull og rød tilgjengelig)
 • CE-merket og serienummermerket
 • MERK FØLGENDE! Ikke kjøp isfakler som ikke er CE-merket og serienummer merket på hver enkelt isfakkel, det er kopier som ikke har gjennomgått europeisk sertifisering

Inventar

 • Kunde må ikke oppbevare for store mengder isfakler på samme sted
 • Isfaklene skal oppbevares i et tørt og kaldt miljø
 • Produktet må ikke oppbevares i noen form for metallboks
 • Skulle en boks med isfakler mistes på gulvet eller hvis emballasjen på annen måte er skadet, bør isfaklene destrueres
 • Enhver form for skade på isfaklene kan føre til at sammensetningen av krutt inne i produktet blir skadet og kan bli farlig og uberegnelig ved antenning
 • Isfaklene skal kun brukes av opplært personell

Når du bruker:

 • Les emballasjen nøye ved levering
 • Det er virksomhetens ansvar (ved bruk på for eksempel nattklubber) å sørge for overholdelse av gjeldende brannsikkerhetsforskrifter og andre regler som gjelder
 • Informasjon om hvordan isfaklene skal festes til flasker og brukes må deles av virksomheten til sine ansatte
 • Isfaklene anbefales å festes via våre klips til flaskene for alles sikkerhet ved tenning
 • Plasser klipsene rundt flaskehalsen
 • Fest isfaklene til klipsene
 • Tennes når både klips og isfakler er ordentlig festet
 • Vær forsiktig når du tenner isfakkleln
 • Alt personell skal gis relevant opplæring vedrørende lagring, bruk og gjenvinning
 • Merk at isfaklene er brennbare og brennbare og bør brukes med forsiktighet
 • Etter bruk skal isfaklene legges i en bøtte med sand eller vann til de har sluttet å brenne og avkjølt
Scroll to Top