Røykfakler

Røykfakler er pyrotekniske artikler som er underlagt strenge regler når det gjelder kjøp, salg og bruk.
Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på:

Aldersgrense

For å kjøpe og bruke pyroteknikk, inkludert røykfakler, må du være 18 år eller eldre. Når du handler hos oss, krever vi at du sender en kopi av gyldig ID til oss via e-post. Dette er en engangsprosedyre som må gjøres første gang du handler pyroteknikk hos oss.

Forskrift og tillatelser

Vi anbefaler sterkt at du setter deg inn i Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Det er viktig å være klar over at kommunen kan kreve at du sender inn en søknad om brukstillatelse dersom du har planer om å bruke produktene i det offentlige rommet.

Hvis du er usikker på regelverket i din kommune, kan du kontakte politiet eller brannsjefen for mer informasjon. Uansett anbefaler vi at du varsler brannvesenet før du bruker røykgranater.

Norsk grossist på røykfaklor

Alle våre røykfakler

Våre røykfakler finnes i flere farger, inkludert Hvit, Rosa, Rød, Blå, Orange, Gul.
Røykfakler er spesielt populære for bryllup, eventfotografering og opptak.

Våre Isfakler har sertifisering CE med Klasse F1

Våre Røykfakler har sertifisering CE med klasse T1 (18år)

Datablader & informasjon

Tropic, leverandøren av røykfakler, tilbyr datablader og detaljert informasjon om deres produkter. Du kan finne disse på deres nettside for å få grundig kjennskap til de spesifikke produktene du har kjøpt.

Ytterligere informasjon:

Hvis du har spørsmål om bruken av våre røykfakler, har vi opprettet en FAQ som gir ytterligere veiledning og svar på vanlige spørsmål. Vi oppfordrer deg til å følge disse retningslinjene og ta ansvar for sikker bruk av røykfakler. Hvis du har flere spørsmål eller trenger ytterligere assistanse, er du velkommen til å kontakte oss.

Når det gjelder bruken av røykfakler, er det viktig å følge visse retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Røykfakler kan brukes i ulike sammenhenger for å skape visuelle effekter og farge i forskjellige settinger. Her er noen vanlige situasjoner der røykfakler kan brukes:

Fotoshoots:
Røykfakler kan gi en unik visuell effekt til fotografier og bidra til å skape stemning eller
dramatisere bildene.

Film og TV-produksjon:
Røykfakler brukes ofte i film- og TV-produksjon for å legge til visuelle elementer og skape
spesielle effekter i scenene.

Festivaler og arrangementer:
Røykfakler kan være en del av underholdningen på festivaler, konserter eller
sportsarrangementer for å skape en imponerende visuell opplevelse.
Det er viktig å merke seg at bruken av røykfakler kan variere avhengig av lokale lover og regelverk. Sørg alltid for å sjekke gjeldende reguleringer og tillatelser i ditt område før du
bruker røykfakler offentlig. Dette kan involvere å kontakte lokale myndigheter eller brannvesenet for å sikre at du følger alle nødvendige sikkerhetsprosedyrer.
Ved bruk av røykfakler er det også viktig å ta hensyn til brannsikkerhet og være oppmerksom på omgivelsene. Sørg for å ha tilstrekkelig avstand til brennbart materiale og unngå å bruke røykfakler i tette eller trange områder uten tilstrekkelig ventilasjon.
Husk at sikkerhet alltid bør være en prioritet når du bruker røykfakler eller andre pyrotekniske produkter. Følg instruksjonene fra produsenten nøye, og hvis du er usikker på noe, kontakt gjerne en profesjonell eller ekspert på området.

Vi håper dette gir deg en god forståelse av når du kan bruke røykfakler. Hvis du har flere spørsmål, er du velkommen til å spørre.

Ja, Tropics røykfakler er konstruert slik at de kan holdes i hånden og samtidig plasseres trygt på bakken, borte fra brennbare materialer. Når røykfakkelen antennes, vil det være en kort periode med gnister før røyken begynner å strømme ut fra toppen av fakkelen. Selv om det er uvanlig, kan det også forekomme gnister og varm aske mens røyken slippes ut, så det er viktig å være oppmerksom på dette.

Røykfakkelen vil bli varm ettersom røyken slipper ut, avhengig av hvilken modell du bruker og hvor lenge den brenner. Så, for å svare på spørsmålet om du kan holde røykfakkelen i hånden: Ja, det er mulig! Imidlertid anbefales det fortsatt å plassere fakkelen på bakken og bruke beskyttende hansker for å være på den sikre siden.

Tropics håndholdte røykfakler kan holdes i hånden, men det er viktig å utvise stor forsiktighet under bruk. Husk alltid å følge produsentens instruksjoner nøye for sikker bruk av Tropics røykfakler. Hvis
du har flere spørsmål, anbefales det å kontakte produsenten direkte for nøyaktig og oppdatert informasjon.

Ja, det er mulig at røyken kan forårsake flekker på klær hvis den kommer i nær kontakt med materialet. Vi anbefaler sterkt å unngå å holde røykproduktene for nær klærne, da dette ikke bare kan føre til flekker, men også utgjøre en brannrisiko. Basert på våre tester har vi observert at røykfargestoffet kan forårsake flekker på materialer innenfor en avstand på opptil 2 meter fra røykutløpet. Det er viktig å merke seg at flekking vanligvis ikke utgjør et problem, men på spesielt fine og lyse materialer, som for eksempel en hvit brudekjole, kan flekkene bli synlige og vanskelige å fjerne. Vi ønsker å informere om at vi ikke tilbyr erstatning for eventuelle flekker som oppstår som følge av bruk av røykprodukter.

Det er også verdt å nevne at hvis det er tilstrekkelig mengde farget røyk i luften, kan det dannes synlig farget støv i nærområdet hvor den utbrente røykgranaten befinner seg. Dette fenomenet oppstår vanligvis når røyken brukes innendørs eller når flere røykgranater brukes samtidig.

For å unngå flekker på klær og andre materialer, anbefaler vi å være svært forsiktig med avstanden mellom røykutløpet og det omkringliggende materialet. Følg alltid nøye med på produsentens instruksjoner og ta de nødvendige forholdsreglene for å sikre at røyken ikke forårsaker uønskede flekker eller skader på klær eller andre gjenstander.

Etter bruk av en av våre røykfaklor kan det oppstå flekker på gulvet eller bakken der røyken har blitt sluppet ut. Disse flekkene vil gradvis bli fjernet over tid, da fargestoffene vi bruker i våre røykprodukter er basert på vann og kan vaskes av. Det er imidlertid viktig å merke seg at vi ikke kan gi noen garantier for at overflater ikke vil bli permanent farget, da det alltid er en generell risiko når det gjelder bruk av fargestoffer. Vær også oppmerksom på muligheten for partikkelfarging, som ble nevnt tidligere.

Vi understreker at selv om vi bruker vannbaserte fargestoffer, er det fortsatt en mulighet for at flekker kan oppstå på eiendeler og overflater. Derfor anbefaler vi å ta nødvendige forholdsregler og unngå å plassere røykfaklor i nærheten av gjenstander eller overflater som kan bli berørt av fargestoffene. Dette vil bidra til å redusere risikoen for permanent flekking.

Våre røykprodukter kan brukes på forskjellige steder, forutsatt at du har søkt om tillatelse og fått godkjennelse. De er ikke ulovlige for allmennheten å bruke. Det er imidlertid viktig å alltid respektere miljøet der du har til hensikt å bruke dem. Her er noen retningslinjer du kan vurdere når det gjelder bruksstedet:

  • Sørg for at det er god ventilasjon på stedet der røyken skal brukes.
  • Hvis du planlegger å bruke røykproduktene på et offentlig område, søk om tillatelse fra relevante myndigheter.
  • Unngå å bruke røykprodukter rundt dyr med mindre det er en godt administrert situasjon der dyrene ikke blir skremt eller truet.
  • Vær oppmerksom på hvordan røyken driver. Unngå å skape situasjoner der røyken hindrer sikkerheten, for eksempel ved å spre seg over veier og potensielt forårsake ulykker.
  • Dersom du planlegger å bruke røykprodukter på idrettsstadioner, må du ha både godkjenning fra brannvesenet og arrangøren.

Det er viktig å følge disse retningslinjene for å sikre trygg og ansvarlig bruk av røykprodukter på de valgte stedene. Ved å gjøre det, kan du unngå problemer og potensielle lovbrudd som kan oppstå når retningslinjene ikke følges.

Ja, det er generelt sett en god praksis å informere det lokale brannvesenet eller politiet når du planlegger å bruke røykfaklor, enten det er på privat eller offentlig sted. Her er noen retningslinjer å følge:

Offentlig bruk

Hvis du har planer om å bruke røykfaklor på et offentlig sted, er det viktig å kontakte det lokale brannvesenet på forhånd. De kan gi deg ytterligere informasjon om eventuelle tillatelser eller restriksjoner som gjelder for ditt område. De kan også gi råd om hvordan du skal håndtere røyken på en trygg måte for publikum og miljøet.

Privat bruk

Selv om røykfaklor skal brukes på et privat område, anbefaler vi fortsatt at du tar kontakt med det lokale brannvesenet eller politiet. Dette er for å unngå unødvendige bekymringer eller misforståelser. Ved å informere dem på forhånd, kan du bidra til å unngå at folk ringer inn og melder om brann, spesielt hvis faklan produserer hvit eller svart røyk. Å bruke sunn fornuft og ta hensyn til folks reaksjoner er viktig, da folk kan bli lett skremt eller forvirret når de ser røyk.

Husk at farget røyk vanligvis blir oppfattet som nettopp det – farget røyk – og anses som mindre skremmende. Likevel er det viktig å være ansvarlig og informere relevante myndigheter for å sikre en trygg og problemfri opplevelse under bruk av røykfaklor.

Nei, det er strengt forbudt å ta med pyroteknikk på fly. Det er viktig å følge flyselskapets retningslinjer og de gjeldende sikkerhetsreglene for å sikre tryggheten til alle om bord. Pyrotekniske produkter er høyt eksplosive og kan utgjøre en alvorlig sikkerhetsrisiko i en flykabin.

Flyplassenes sikkerhetskontroller er utstyrt med avansert teknologi som kan oppdage pyrotekniske gjenstander gjennom røntgenskanninger og hundeinspeksjoner. Dersom du blir oppdaget med pyroteknikk, kan du bli møtt med alvorlige konsekvenser, som å bli nektet ombordstigning, bøtelagt eller til og med rettslig forfulgt.

For å unngå slike situasjoner, er det viktig å respektere reglene og la pyroteknikk være igjen hjemme eller på et trygt sted. Hvis du tidligere har brukt pyroteknikk og skal gjennom sikkerhetskontrollen, kan det være lurt å dusje grundig og skifte klær for å fjerne eventuelle lukter som kan vekke mistanke. Dette vil bidra til en jevn og trygg reiseopplevelse for alle passasjerer.

Når du skal transportere pyroteknikk og røykfaklor, er det viktig å følge visse sikkerhetsprosedyrer. Hvis du har kjøpt en hel kartong, bør du alltid transportere dem i den IF-merkede esken som de ble levert til deg i. Denne esken er spesialdesignet for å sikre trygg transport av slike produkter. Det er viktig å holde esken forseglet til du skal bruke produktene, slik at de forblir sikre og beskyttede under transporten.

Hvis du derimot har kjøpt flere produkter løst, bør du oppbevare dem på et tørt og sikkert sted. Det er viktig å holde dem vekk fra antennelseskilder som åpen ild, gnister eller varme overflater. Sørg for at de er plassert et sted hvor de ikke kan bli utilsiktet antent.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg transport av pyroteknikk og røykfaklor.

Vennligst husk at sikkerhet alltid bør være en prioritet når du håndterer slike produkter.

Scroll to Top